foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED - Przychodnia w Świdniku


Poradnia Ortopedyczna

Porady ortopedyczne w ramach NFZ i prywatnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czytaj więcej ...

Poradnia Neurologiczna

Porady neurologiczne w ramach NFZ tylko dla dorosłych od 18 roku życia.

Czytaj więcej ...

Poradnia Urologiczna

Porady urologiczne w ramach NFZ TYLKO DOROŚLI tylko dla dorosłych od 18 roku życia.

Czytaj więcej ...

Diagnostyka USG i RTG

Wykonujemy badania diagnostyczne USG, RTG i Mammograficzne.

Czytaj więcej ...

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /autoinstalator/joomla2/templates/dd_running_76/functions.php on line 205

Fundacja Carpe Diem powstała w maju 2014 roku. Jest nowym podmiotem mającym swą siedzibę przy ul. Jarzębinowej 4 w Świdniku . Przedmiotem działalności Fundacji jest szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna, ale też działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnym, niesienie pomocy dzieciom i rodzinom niewydolnym wychowawczo, działalność proekologiczna i wiele innych zagadnień z zakresu zdrowia i pomocy społecznej. Działania prowadzone przez naszą Fundację prowadzone są m.in. na terenie miasta Chełma.

Określenie celów statutowych Fundacji:

 1. Ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich
 2. Niesienie pomocy osobom ciężko chorym i przewlekle chorym fizycznie i psychicznie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
 3. Niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych, chorób, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień
 4. Niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 5. Niesienie pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem
 6. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży głównie pochodzącym z rodzin najuboższych nieudolnych wychowawczo i patologicznych oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom
 7. Propagowanie idei mediacji i negocjacji, jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych
 8. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 9. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 10. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości zdrowia kobiet i osób starszych
 11. Propagowanie idei wolontariatu
 12. Prowadzenie działań proekologicznych
 13. Wspomaganie i promowanie edukacji
 14. Prowadzenie ośrodków dziennego i stałego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, przedszkoli, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej i innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych i grupowych
 15. Organizowanie wypoczynku czasu wolnego oraz innych aktywności (w tym organizowanie turnusów rehabilitacji dla niepełnosprawnych i ich opiekunów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 16. Współpraca ze szkołami pedagogicznymi w zakresie praktyk i staży zawodowych
 17. Organizowanie wystaw i kiermaszy prezentujących efekt pracy Fundacji
 18. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemami psychicznymi i neurologicznymi

Rejestracja

NZOZ MARMED

ul. Jarzębinowa 4

21-040 Świdnik 


Tel. 81 468 92 51

Tel. 81 751 44 66

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja