foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED - Przychodnia w Świdniku
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
 
- konsultacja ortopedyczna/preluksacyjna prywatna z oceną stawów biodrowych w USG 120 zł
- konsultacja ortopedyczna prywatna 120 zł
 
PORADNIA UROLOGICZNA
 
- porada urologiczna prywatna 100 zł
- porada urologiczna prywatna z badaniem USG /1 zakres/- 150 zł
 
PORADNIA NEUROLOGICZNA
 
- konsultacja neurologiczna prywatna 100 zł
 
 
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
 
- USG jamy brzusznej 100 zł
- USG jamy brzusznej  /z oceną gruczołu krokowego/  100 zł 
- USG tarczycy 100 zł
- USG piersi     100 zł
- USG ślinianek  100 zł
- USG węzłów chłonnych /1 okolica/ 100 zł
- USG szyi  /tarczyca, ślinianki, węzły chłonne/  200zł
- USG doppler tętnic szyjnych 120 zł
 

PRACOWNIA RTG
 
- RTG klp do książeczki zdrowia z opisem- 40 zł
- MAMMOGRAFIA 100 ZŁ
 
 
POZOSTAŁE BADANIA RTG W ZAKRESIE RADIOLOGI OGÓLNEJ - INFORMACJA POD NUMER TEL.: 81 468 92 51 LUB OSOBIŚCIE W REJESTRACJI
 
RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA:
 
PANTOMOGRAM na płycie CD 80 ZŁ
 
PANTOMOGRAM KOMPLET- płyta CD + na kliszy 100 ZŁ
 
Zęby punktowe, pojedyncze – cyfrowe - 30 ZŁ
 
 
 
 

Rejestracja

NZOZ MARMED

ul. Jarzębinowa 4

21-040 Świdnik 


Tel. 81 468 92 51

Tel. 81 751 44 66

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja