foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
NZOZ MARMED - Przychodnia w Świdniku

 

Specyfikacja warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w trybie ustawy z dn. 11 września 2019 r.

Prawo do zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. nm.)

pn.

"Zakupy aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy"

w ramach programu wieloletniego pn.: "Narodowa strategia onkologiczna"

Kody CPV: 33111650-2- urządzenia do mammografii 

 

Identyfikatory ogłoszenia

Tytuł zamówienia Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
Wysłane przez CENTRUM WIELOSPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ NZOZ MARMED Marian Wiadrowski
Data odbioru 24.06.21 16:09
Reception Id (numer wewnętrzny) 21-335767-001
ID nadawcy ENOTICES-ECAS_n0079hyj/2021-085175
Identyfikatory ogłoszenia
Tytuł zamówienia Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy
Tytuł publikacji PL-Świdnik: Urządzenia do mammografii
Wysłane przez Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ Marmed, Marian Wiadrowski
Data odbioru 24.06.21 16:09
Reception Id (numer wewnętrzny) 21-335767-001
ID nadawcy ENOTICES-ECAS_n0079hyj/2021-085175
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S 2021/S 123-325508
Uwaga

Przesłane przez Państwa ogłoszenie przeznaczone do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S) zostanie udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) dziś o godz. 9.00 czasu środkowoeuropejskiego. Wtedy będzie można je zobaczyć po kliknięciu na link 2021/S 123-325508.

TED to baza danych zawierająca ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej. Baza danych jest dostępna na tej stronie internetowej: http://ted.europa.eu/.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami dyrektyw w sprawie zamówień publicznych instytucje zamawiające muszą przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące wyników postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym w tych dyrektywach. Dyrektywy są dostępne na tej stronie internetowej: http://ted.europa.eu/.

Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Proszę na nią nie odpowiadać.
Aby skontaktować się z Urzędem Publikacji, proszę skorzystać z danych kontaktowych na stronie SIMAP. W każdej kolejnej wiadomości należy podać numer wewnętrzny: 21-335767-001.

ePUAPu, dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  (M5329596665 - adres nr skrzynki pocztowej)

 

Dokumenty do pobrania:

JEDZ zał. nr 3 do SWZ.xml

SWZ_zal_7_PotwJEDZ.docx

UMOWA_Załącznik_5_do_SWZ 2.doc

Zalacznik_nr 6 do_SWZ grupa kapitałowa.docx

Zał 3A WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU.docx

Zał. nr 1 OPZ Mammogafy.docx

Zał.nr 1 POPRAWIONY OPZ Mammografy.docx

Załącznik_4_do_SWZ-2.xls

Załącznik_nr. 2_do_SWZ FO (1).doc

SWZ -MARMED Świdnik.docx

SWZ - MARMED Świdnik po korekcie.docx

 

 

Rejestracja

NZOZ MARMED

ul. Jarzębinowa 4

21-040 Świdnik 


Tel. 81 468 92 51

Tel. 81 751 44 66

Tekst alternatywny

Mammografia

Fundacja